African mango opinie

African mango opinie ? wprowadzenie

african mango opinie 2

Afryka?skie mango to znany i sprawdzony spos?b na skuteczne i szybkie odchudzanie. W USA tabletki zawieraj?ce ten w?a?nie sk?adnik ka?dego roku bij? kolejne rekordy sprzeda?owe. Czy tak wielu amerykan?w mo?e si? myli?, a mo?e maj? racj?? Przeczytaj o w?a?ciwo?ciach mango, a tak?e sprawd? opinie konsument?w, kt?rzy zaryzykowali i ju? rozpocz?li kuracj? z african mango. Czy by?o warto?

African mango opinie ? w?a?ciwo?ci

Irvingia gabonensis, bo tak naprawd? nazywa si? african mango ju? od wielu lat ?wi?ci sukcesy w Stanach Zjednoczonych. Wyci?g z tego egzotycznego owocu jest popularny zar?wno w?r?d gwiazd, ?wiatowej s?awy dietetyk?w czy po prostu zwyk?ych mieszka?c?w Ameryki.

Ostatnimi czasy bardzo du?e zamieszanie zrobi? artyku? Kameru?skich naukowc?w. Udowodnili oni, ?e nasiona afryka?skiego mango mog? w szybki spos?b pozby? si? zb?dnych kilogram?w. W ich badaniach udzia? wzi??o 40 ochotnik?w. 30 os?b otrzyma?o african mango, a 10 os?b otrzyma?o placebo. U os?b, kt?re za?ywa?y african mango po 4 tygodniach ?redni spadek wagi wynosi? oko?o 5,3 procenta. U os?b, kt?re stosowa?y placebo wynik ten pozosta? bez zmian.

Dodatkowo w?r?d pierwszej grupy zauwa?ano r?wnie? spadek z?ego cholesterolu oraz tr?jgliceryd?w.

African mango opinie konsument?w

Danuta, lat 30, D?blin

African Mango to m?j zdecydowany faworyt je?eli m?wimy o odchudzaniu. Walk? z nadprogramowymi kilogramami prowadzi?am ju? od wielu miesi?cy. Niestety bez ?adnych sukces?w. Dopiero z african mango uwierzy?am, ?e mog? schudn?? i tak w?a?nie si? sta?o. Koniec z rygorystycznymi dietami.

Karolina, lat 28, Bytom

Moja siostra mieszka w USA i to w?a?nie ona przekona?a mnie do stosowania tego preparatu. Na ?wi?ta przyjecha?a z prezentami, a dla mnie mia?a dodatkowo kilka opakowa? african mango. Wiedzia?a, ?e zmagam si? ze spor? nadwag?. Gdy zacz??am stosowa? african mango ju? po pierwszych tygodniach straci?am kilka kilogram?w. Teraz mam wi?cej energii, waga wci?? pokazuje mniej, a ja chc? po prostu ?y?! Dzi?kuje siostrzyczko.

Sabina, lat 50, Bia?ystok

African Mango stosuje dopiero od dw?ch dni. Czytaj?c jednak wasze opinie jestem przekonany, ?e mi r?wnie? uda si? pokona? nadwag?. Ju? dawno przesta?am si? sobie podoba?. Mam nadzieje, ?e z african mango jeszcze mo?e si? to zmieni?.

Anna, lat 33,

Ju? w ci?gu pierwszego miesi?ca pozby?am si? brzydkich fa?dek na brzuchu. Nie pami?tam ile lat z nimi walczy?am. Teraz mog? si? wreszcie pokaza?, jak cz?owiek na pla?y. Wreszcie mam tak? sylwetk?, o jakiej marzy?am, a to wszystko dzi?ki african mango :).