Jagody goji opinie

Jagody goji opinie 2

Jagody goji s? owocami, kt?rych dzia?anie oraz w?a?ciwo?ci lecznicze wykorzystywane s? w pa?stwach azjatyckich ju? od ponad 2500 lat. Ciesz? szczeg?lnie du?? popularno?ci? w?r?d os?b, kt?re chc? wyleczy? reumatyzm lub po prostu schudn??. Co ciekawe dieta bogata w?a?nie w owoce jagody goji mo?e tak?e wyregulowa? prac? naszego serca, a tak?e obni?y? poziom z?ego cholesterolu. Nie przez przypadek jagody goji nazywane s? czerwonymi diamentami wschodu.

Jagody goji opinie ? w?a?ciwo?ci

W jagodach goji znajdziemy bardzo du?o bia?ka, w kt?rego sk?adzie jest a? 18 niezwykle wa?nych dla naszego organizmu aminokwas?w. Dodatkowo jagody zawieraj? w?glowodany oraz t?uszcze w tym nawet te z grupy omega-6, kt?re odpowiadaj? za odpowiednie wytwarzanie hormon?w oraz w?a?ciw? prac? m?zgu.

Dla os?b chc?cych pokona? dodatkowe kilogramy bez w?tpienia wa?ny b?dzie fakt, ?e zawarty w jagodach goji ?rodek antyoksydacyjny usprawni dzia?ania ca?ego organizmu. Dzi?ki antyoksydantom zapewniamy sobie du?? dawk? witalno?ci, ale co najwa?niejsze bardzo du?? pomoc w procesie odchudzania.

Jagody goji opinie konsument?w

Tamara, 48 lat, B?dzin

Gdy zaczyna?am stosowa? jagody goji by?am bardzo zapuszczon? kobiet?. Nie podoba?am si? sobie i nie mog?am patrze? w lustro. Jagody Goji odmieni?y moje ?ycie. Kilka miesi?cy ich stosowania wystarczy?o, ?ebym mia?a cia?o, jak za dawnych czas?w.

Karol, lat 30, Kielce

Jagody goji stosuje od dw?ch miesi?cy. Czyta?em na ich temat sporo w internecie i musz? przyzna?, ?e w zdecydowanej wi?kszo?ci opinie by?y bardzo pozytywne. Postanowi?em spr?bowa? i teraz ju? wiem, ?e to by?a najlepsza decyzja w moim ?yciu. Po pierwszym miesi?cu efekty by?y po prostu zadziwiaj?ce. 7 kilogram?w mniej! Teraz kupi?em wi?kszy pakiet i licz? na jeszcze lepszy wynik.

Lena, lat 26, Katowice

Przez ostatnie wakacje przesta?am ca?kowicie o siebie dba?. Sko?czy?am studia, chcia?am mocno zaszale?. Alkohol, imprezy, niezdrowe jedzenie z pewno?ci? nie by?y przyjemno?ci? dla mojego organizmu. Na szcz??cie moja najlepsza przyjaci??ka powiedzia?a mi o jagodach goji. Teraz nie do??, ?e schud?am to jeszcze moja sk?ra wygl?da m?odziej. Jest taka g?adka i przyjemna w dotyku.

Julia, lat 31, Gdynia

Wszystkie reklamy w telewizji to jedna wielka ?ciema. Obiecuj? z?ote gruszki na wierzbie, a tak naprawd? nic z tego nie wynika. Dopiero jagody goji pozwoli?y mi schudn?? i nie musz? si? martwi? o ten przekl?ty efekt jo jo.

 

 

 

5 komentarzy